Cây Sen Cổ Điển Mạ Vàng Bồn Tắm VS 1201

6.000.000,0

Sen cây tắm xả bồn nóng lạnh
Áp lực nước : 0.15MPa ~ 0.75MPa
Chất liệu chủ yếu: Đồng
Lớp mạ : Nickel Chrome